Dosti moudrá sova je asi 20cm veliká, vysoko pálená keramická skulpturka ručně stvořená Alexem Chládkem.